WYDAWNICTWA MIESZKANIOWE

Prezentacje najnowszych inwestycji mieszkaniowych w pięciu najwię- kszych miastach w Polsce.

WYDAWNICTWA KOMERCYJNE

Kompendium wiedzy i informacji o dostępnych powierzchniach maga- zynowych i biurowych do wynajęcia na terenie Polski.

BADANIA I ANALIZY RYNKOWE

Analizy i badania pomocne w pla- nowaniu nowych inwestycji i pro- duktów, określaniu ryzyka inwes- tycyjnego i podejmowaniu strate- gicznych decyzji biznesowych.

NowyAdres.pl
PL EN

ZAMÓW ALBUM BIUROWY*
lub
ZAREKLAMUJ SIĘ

sprzedaz@nowyadres.pl
795 550 441

*ZA DARMO